privacy

Je gegevens

De gegevens die je aan ons doorgeeft, zoals je naam, contactgegegens, kopie pas, medische gegevens en speciale behoeften, beperkingen en dieetwensen inclusief gegevens van andere personen, die je van je medereizigers op geeft zijn uitsluitend voor onze administartie. Je gegevens worden met zorg behandelt en zijn niet voor derden beschikbaar.Je dient ervoor te zorgen dat de andere leden van je groep op de hoogte zijn van de inhoud van ons privacyreglement en ermee instemmen dat je namens hen optreedt in jou communicatie met ons. Wij verwerken je gegevens bij telkens wanneer dit mogelijk is, zodat deze juist, nauwkeurig en volledig zijn.

Gebruik jouw gegevens

De gegevens worden gebruikt om onze diensten, waaronder een binnenlandse vlucht boeken, vakantie te kunnen verlenen. Je gegevens kunnen door de Kirgizische overheidsinstantie opgevraagt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht.

Medisch noodgeval

In geval je een medisch noodgeval hebt, zullen wij je medische gegevens door geven aan de behandelde arts zodat hij /zij je zo goed mogelijk kunnen behandelen.

"Kirgizië heeft ons hart geraakt."